BLANC COCO

Project : Blanc Coco
Project Type : Branding, Packaging
Team : Avery Team
Content : Avery Team
Location : Bangkok, Thailand

Blanc Coco คือเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวชนิดมีฟองที่มีจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรีย อิตาลี่ โรมาเนีย จีน สิงคโปร มาเลเซีย ญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย ความท้าทายของโปรเจคนี้คือ คู่แข่ง เนืองจากมีแบรนด์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดเกิดขึ้นมากมายในตลาดอยู่แล้ว ดังนั้น เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำการตลาด อย่างไรก็ตามการจะสร้างความสนใจได้อาศัยเพียงงานดีไซน์เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ต้องใช้กลยุตธ์ คอนเซ็ป และ แก่นความคิดที่มีประสิทธิภาพร่วมด้วยเริ่มที่การตั้งชื่อและออกแบบโลโก้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด จากบรีฟลูกค้าของเราวาดภาพให้สินค้าของเขาค่อนไปในฝั่ง high-end ในระดังหนึ่ง พร้อมกับเงื่อนไขที่ว่าต้องการให้มีคำว่า ‘coco’ อยู่ในชื่อด้วย เพื่อที่จะได้สื่อถึงตัวสินค้าเลยโดยตรง เราจึงคิดชื่อ ‘Blanc Coco’ ขึ้นมา จากคำว่า Blanc ที่แปลว่าสีขาวในภาษาฝรั่งเศส เพราะนอกจากสีขาวจะเป็นสีของน้ำมะพร้าวแล้ว การใช้ภาษาฝรั่งเศสยังช่วยสร้างความหรูหราให้กับแบรนด์ได้ด้วย

ในส่วนของโลโก้ แน่นอนว่าเรื่องของความครีเอทีฟเป็นเรื่องสำคัญ แต่ที่เหนือกว่านั้นคือเราอยากจะสร้างสรรค์งานที่มีความหมาย หากสังเกตโลโก้ที่เราออกแบบ จะพบว่าเราได้หยิบยืมรูปทรงของ 2 สิ่งเข้าไว้ด้วยกัน คือมะพร้าวและหยดน้ำ เป็นกิมมิกเล็กๆที่เราอยากจะสร้างให้กับแบรนด์


Corporate image หรือ CI เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ เพราะเป็นการนำเอาความคิดที่นามธรรมมาสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สำหรับ Blanc Coco เราต้องการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกสนุกสนาน สดชื่น ผ่านทุกรายละเอียดในงานดีไซน์ของเรา ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ลืมที่จะใส่ความหรูหราเข้าไปด้วย และเพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและไม่เรียบจนเกินไป เราจึงได้สร้าง pattern ที่เกิดจากการเลักษณะการคลื่อนไหวของน้ำ สำหรับนำไปบนการออกแบบอื่นๆด้วย เช่น ฉลากบนขวด ทำให้แบรนด์มีจุดจดจำมากขึ้น นอกเหนือจากโลโก้เพียงอยากเดียวเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ เช่น โฆษณา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับ หรือป้ายบนตู้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ เราจึงต้องมั่นใจได้ว่าสารที่สื่อออกไปในทุกๆเครื่องมือเหล่านั้นจะต้องชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

SHARE