EXCEL : CATALOG

Project : Excel Plastic
Project Type : Catalog Design
Team : Chalida Avery
Content : Avery Team
Location : Bangkok, Thailand

Excel คือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ ที่มีสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่ฝาฟลาสติกไปจนถึงกล่องพลาสติกที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ ซึ่งการที่มีรายการสินค้าที่กว้างหลากหลายประเภท ส่งผลให้การนำเสนอหรือให่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะรายการนั้นๆเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แคทตาล็อคที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงได้ออกแบบแคทตาล็อคที่ให้ข้อมูลสินค้าของ Excel ได้อย่างเข้าใจง่ายและครบถ้วนสมบูรณ์

เราออกแบบให้แคทตาล็อคทำหน้าที่นำเสนอคุณสมบัติเด่นของสินค้า และให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อที่จะได้ง่ายและสะดวกในการอ่าน เราออกแบบให้ดูเรียบๆ เห็นภาพสินค้าชัดๆ และจัดหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งานกับลักษณะพิเศษ เช่น หมวดเบเกอรี่ หมวดสลัดและผลไม้ หมวดถาด และอื่นๆอีกมากมาย เราวางโครงสร้างให้ดูเข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือ

SHARE