Logo Design Process

หลังจากที่เราได้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็เริ่มคิด keyword ซึ่งเปรียบเสมือการหาประเด็นหลักของเรื่อง เรื่องบางเรื่องมีประเด็นหลักแค่ 1 แต่บางครั้งก็มีมากกว่านั้น โดยเฉพาะเรื่องราวของแบรนด์ที่มีหลากหลายมิติให้เลือกหยิบขึ้นมาพูด แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือสิ่งที่เราเลือกอาจจะไม่จำเป็นว่าเป็นจุดที่ดีที่สุด แต่ควรจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดมากกว่า

การใช้แผนถูมิต้นไม้ ก็เป็นอีกเครื่องมือที่ดีที่ช่วยให้เราแตกคำใหญ่ๆออกมาเป็นคำเล็กๆอื่นๆได้มากมายเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อ ยิ่งเราสามารถคิด keyword ได้มากเท่าไหร่ ความหลากหลายของไอเดีย ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น


ต่อไปคือขั้นตอนของการสเกตช์ ขั้นตอนนี้คือเวลาที่เราเริ่มสเก็ตช์ไอเดียคร่าวๆจาก keyword ที่เราได้ เป็นการสเก็ตช์ที่ยังไม่เน้นเรื่องความสวยงามหรือละเอียดมากนัก แค่ให้เห็นภาพแล้วจึงค่อยนำไปพัฒนาต่อไป

มาถึงขั้นตอนของการดีไซน์ ที่เราจะพัฒนาโลโก้ดีไซน์จากเสก็ตช์ที่เราได้วาดไว้ โดยใช้เครื่องมืออื่นๆเข้ามาช่วย เช่น Adobe Illustrator และ Photoshop ซึ่งสิ่งที่เราต้องโฟกัสมีอยู่ 3 ส่วนหลักๆด้วยกัน คือ เครื่องหมาย ฟ้อน และสี


เราต้องคิดก่อนว่าโลโก้ของเราจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีแต่เครื่องหมายสัญลักษณ์ หรือแค่ชื่อแบรนด์ หรืออาจจะมีทั้งสองอย่าง แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็จาม ต้องแน่ใจได้ว่าโลโก้นั้นสามารถสื่อสารสิ่งที่เราต้องการออกมาได้


ในกรณีที่มีชื่อแบรนด์อยู่ในโลโก้ การเลือกใช้ฟ้อนต์ที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้นต้องเลือกใช้ฟ้อนต์ที่เข้ากันกับบุคลิกภาพของแบรนด์และกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับสัญลักษณ์ของโลโก้ด้วย


ในการเลือกสีโลโก้ เราต้องคำนึงถึงความหมายของสีนั้นๆ เช่นเดียวกันกับความรู้สึกที่ได้จากสี เช่น สีแดง มองแล้วรู้สึกถึงพลัง เป็นต้น


หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว เราจึงเสนองานให้กับลูกค้า และนี่คือตัวอย่างงานที่ลูกค้าของเราเลือก

SHARE