Singapore International School of Bangkok(SISB)

Project : Singapore International School of Bangkok(SISB)
Project Type : Website
Team : Avery Team
Content : Avery Team
Location : Bangkok, Thailand

การดีไซน์เว็บไซต์เป็นหนึ่งในการบริการของเรา ซึ่งเว็บไซต์ขององค์กรถือเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นช่องทางที่จะทำให้คนรู้จักเราได้มากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โซเชียลเน็ตเวิคกลายเป็นทางเลือกแรกที่คนใช้ในการหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ

SISB คือองค์กรที่ทำการบริหารจัดการโรงเรียน Singapore International Schools of Bangkok ที่มีสาขาอยู่มากมายในประเทศไทย และแต่ละสาขาก็จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ซึ่งเรามีหน้าที่ในการออกแบบและควบคุมให้เว็บไซต์ของแต่ละโรงเรียนนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือควบคุมภาพลักษณ์ขององค์กรนั่นเอง นอกจากนี้เว็บไซต์เหล่านี้ยังเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ดังนั้นการจัดการวางระบบที่ดีพร้อมให้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ


เนื่องจาก SISB เป็นสถาบันการศึกษา ดังนั้นเราจึงพยายามควบคุมให้การดีไซน์ดูเป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน เราให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ดูน่าเชื่อถือและเน้นการใช้งานเป็นหลัก

เราทำให้เว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้จากหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ทต่างๆ ระบบที่เราสร้างสามารถรองรับการเข้าถึงเหล่านี้ได้ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถปรับหน้าเว็บให้เข้ากับการใช้งานกับอุปกรณ์นั้นๆด้วย

ในส่วนของการจัดการข้อมูล SISB สามารถเข้าไปจัดการหน้าเว็บ อัพเดท เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

SHARE