WMI : WEBSITE

Project : WMI
Project Type : Website
Team : Jalinton Avery
Content : Avery Team
Location : Bangkok, Thailand

WMI Emporium Company Limited เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุหลังคาทุกชนิด พร้อมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหลังคาให้กับลูกค้า

WMI ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลานานพอสมควรแต่ยังไม่มีเว็บไซต์ ซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ของ WMI ก็เพื่อให้คนรู้จักบริษัทมากขึ้น รวมทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ WMI เองด้วย นอกจากนี้เว็บไซต์ยังเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลของสินค้าได้อย่างสะดวก และ WMI ก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย
SHARE