บริการที่หลากหลายเพื่อทุกความต้องการของธุรกิจคุณ

แบรนด์คือคำสัญญา คือ big idea และความคาดหวังในใจผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า บริการ หรือองค์กรนั้น การสร้างแบรนด์ คือการสร้างความสัมพันธ์ทางความรู้สึก เพราะ แบรนด์ไม่ใช่แค่โลโก้ แต่เป็นประสบการณ์

บริการของเรา

บริการของเรา

ให้คำปรึกษา

 • สร้างแบรนด์
 • พัฒนาแบรนด์
 • วางแผนการตลาด

บริการทางธุรกิจ

 • บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
 • นำเข้าและส่งออก
 • ผลิตงานพิมพ์
 • การตลาดออนไลน์ SEO, ADWORDS

ออกแบบ

 • กราฟฟิคดีซายน์
 • สถาปัตย์
 • เว็บดีซายน์
 • คลาวด์ ซอฟต์แวร์

กฏหมาย

 • จัดตั้งบริษัท
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • กฏหมายระหว่างประเทศ
 • ยื่นขอ BOI
 

การทำงานของเรา

การทำงานของเรา

เข้าใจ

เข้าใจธุรกิจและลูกค้า รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการทำงาน

ค้นคว้าวิจัย

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนด core value และคุณลักษณะขององค์กร

สร้างสรรค์

พัฒนางานดีไซน์ที่เชื่อมโยงกับองค์กรหรือกลยุตธ์ทางธุรกิจ

สื่อสาร

สื่อสารอย่างครบวงจรด้วยกลยุตธ์ที่ครอบคลุม

ประเมินผล

ตั้งเกณฑ์การประเมินและวัดผล