ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น น้ำกะทิ น้ำมะพร้าว ผลไม้สำเร็จรูป น้ำผลไม้บรรจุในแกลลอน และมะพร้าวแช่แข็ง