15

years experience

100+

client

716+

project
averyandco

เราเชื่อในคำพูดของ ซามูเอล เทย์เลอร์ คอเลอริดจ์ ที่ว่า “สิ่งที่สร้างจากใจ สื่อถึงใจเสมอ” และยึดคำพูดนี้เป็นปรัชญาในการทำงาน ทุก ๆ งานที่เราได้รับ เราจะให้ใจและทำมันอย่างเต็มที่เสมอ เพราะความสำเร็จของคุณ คือเป้าหมายของเรา

สร้างแบรนด์

แบรนด์ดิ้ง คือ สิ่งสำคัญที่ทำให้สินค้าและบริการของคุณยั่งยืน

ดิจิทัล

สื่อดิจิทัลจะทำให้ลูกค้าเห็นและเข้าใจสินค้าและการบริการของคุณได้ง่ายขึ้น

การตลาด

การทำการตลาดที่ดีทำให้เกิดโอกาสในการขายมากขึ้น

วิธีการทำงานของเรา

หาข้อมูล

ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและวัตถุประสงค์ของการทำงาน

ศึกษาข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดค่านิยมหลักของบริษัท

สร้างสรรค์

พัฒนาวิสัยทัศน์ของแบรนด์เพื่อเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรหรือธุรกิจ

สื่อสาร

ใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบ 360 องศา

ประเมินผล

การวัดผลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของผลงาน

client-2024