การตลาด

บริการการตลาด

แนวทางการคิดแบบบูรณาการของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและกิจกรรมการตลาดของคุณในหลายช่องทาง เราสร้างความต้องการ ความสนใจ และส่งมอบโอกาสในการขายที่เหมาะสมให้กับคุณ การคิดเชิงกลยุทธ์ที่นำเสนอข้อมูลผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

เรามุ่งเน้นที่

การกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ

การกำหนดเนื้อหา

เราเข้าใจแหล่งการค้นหา

การสร้างการติดต่อ

เรามุ่งเน้นที่

การสร้างสรรค์และปริมาณ

คุณภาพและกลยุทธ์

เราเข้าใจแหล่งการค้นหา

ประเภทของเนื้อหา

เรามุ่งเน้นที่

การกำหนดวัตถุประสงค์

การจัดทำชุดคำถามและเครื่องมือวิจัย

การเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล

ตัวอย่างงาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

ต้องการทำการตลาด