การตลาด

บริการการตลาด

แนวทางการคิดแบบบูรณาการของเราช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการขายและการตลาดในหลายช่องทาง เราสร้างความสนใจในสินค้า การบริการ และผลิตภัณฑ์ และส่งมอบโอกาสในการขายที่เหมาะสมสำหรับคุณ นอกจากนี้ การคิดเชิงกลยุทธ์ของเรา ที่ผสมผสานข้อมูลเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล จะทำให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

การทำวิจัยตลาดและการวางแผน

เราให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมาย เข้าใจแหล่งของการค้นหาข้อมูล รวมถึงการวางแผนเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ

การสร้างแคมเปญการตลาด

เรากำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเนื้อหาสำหรับแคมเปญการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างการติดต่อระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้

การสร้างแคมเปญออนไลน์

เรากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนการซื้อสื่อผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้สินค้าหรือการบริการของคุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

ให้อาเวอรี่สร้างแคมเปญการตลาดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เพราะเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาด ที่จะช่วยให้สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของคุณ

ต้องการทำการตลาด