Digital

บริการสื่อดิจิทัล

สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่มีการนำเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง มาจัดรูปแบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ และทำการสื่อสารผ่านทางออนไลน์หรือตัวกลางดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้น และนำสื่อดิจิทัลเหล่านั้นมาใช้ในการทำแบรนด์ดิ้งและการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน และตอบวัตถุประสงค์

เราสามารถสร้างสรรค์และออกแบบสื่อดิจิทัล โดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและทำงานอย่างตั้งใจในทุกการออกแบบและการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถผลิตสื่อดิจิทัลออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ทันสมัย และเปี่ยมด้วยเทคนิคที่ไม่เหมือนใคร

ให้เราช่วยคุณ

ออกแบบ User Interface (UI)

ออกแบบ User Experience (UX)

จัดทำโปรแกรมเว็บไซต์ (หน้าบ้าน / หลังบ้าน)

ให้เราช่วยคุณ

ออกแบบ User Interface (UI)

ออกแบบ User Experience (UX)

ให้เราช่วยคุณ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและคำค้น

จัดทำ SEO

ให้เราช่วยคุณ

เขียนสคริปต์

จัดทำ Story Board

ถ่ายทำ

งานหลังถ่ายทำ

ตัวอย่างงาน

Products and Solutions GC
Billabong
Card image cap
moochiepetfood
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
avc-total-spending

กราฟแสดงจำนวนเงินในการลงทุนกับสื่อดิจิทัลในไทย ปี 2012-2020

Source : DAAT

 1. 1. ข้อความ (Text)

  เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรือเนื้อหาของเรื่องที่นำเสนอ ถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของมัลติมีเดีย นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยังสามารถกำหนดลักษณะของการโต้ตอบในระหว่างการนำเสนอได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีข้อความหลายรูปแบบ ได้แก่

  • 1.1 ข้อความที่ได้จากการพิมพ์

   เป็นข้อความปกติที่พบได้ทั่วไป ได้จากการพิมพ์ด้วย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น NotePad, Text Editor, Microsoft Word โดยตัวอักษรแต่ละตัวเก็บในรหัส เช่น ASCII

  • 1.2 ข้อความจากการสแกน

   เป็นข้อความในลักษณะภาพ หรือ Image ได้จากการนำเอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว(เอกสารต้นฉบับ) มาทำการสแกน ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ซึ่งจะได้ผลออกมาเป็นภาพ (Image) 1ภาพ

  • 1.3 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์

   เป็นข้อความที่พัฒนาให้อยู่ในรูปของสื่อ ที่ใช้ประมวลผลได้

  • 1.4 ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext)

   เป็นรูปแบบของข้อความ ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเว็บ เนื่องจากสามารถใช้เทคนิค การลิงก์ หรือเชื่อมข้อความไปยังข้อความ หรือจุดอื่น ๆ ได้

 2. 2. ภาพนิ่ง (Still Image)

  เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ่งมากกว่าข้อความตัวอักษร

 3. 3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

  ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า

 4. 4. เสียง (Audio)

  ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นซ้ำกลับไปกลับมาได้ โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทำงานด้านเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาในการนำเสนอจะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

 5. 5. วีดีโอ (Video)

  เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิทัลสามารถนำเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่น ๆ

ต้องการทำสื่อดิจิทัล