averyandco

สร้างแบรนด์

แบรนด์ดิ้ง หรือการสร้างแบรนด์ คือ การสร้าง "ภาพ" ของธุรกิจ ผ่านกระบวนการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้ องค์ประกอบต่าง ๆ ให้เข้ากับธุรกิจ โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ตัวตน ของธุรกิจของคุณและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าบริษัทของคุณต้องการนําเสนออะไร และมีความแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไร

ความสําคัญของแบรนด์ดิ้งคือเป็นรากฐานในการทําการตลาด การที่ลูกค้าจะรู้จักธุรกิจของคุณ จนนําไปสู่การซื้อสินค้า หรือบริการนั้นเกิดขึ้นได้ยาก หากธุรกิจไม่มีจุดยืนหรือความโดดเด่น ที่บ่งบอกว่าคุณคือใคร ซึ่งการทําแบรนด์ดิ้งจะช่วยสร้าง brand awareness ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงการมีอยู่ของธุรกิจของคุณในตลาด

การบริการของเรา

เราพร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่คุณในการ

 • ออกแบบโลโก้และตราสินค้า

 • ออกแบบลวดลายกราฟฟิก

 • การกำหนดการใช้งานภาพและภาพถ่าย

 • กำหนดแบบตัวหนังสือ

 • กำหนดการใช้สี

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

 • จัดทำคู่มือการใช้งานแบรนด์ (Brand Book)

avery

เราพร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่คุณในการ

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของแบรนด์

 • สร้างเรื่องราวของแบรนด์

 • จัดระเบียบความคิดของแบรนด์ (Big idea)

 • กำหนดข้อความหลักที่ต้องการสื่อสาร

 • กำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์

avery

เราพร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่คุณในการ

 • สำรวจและทำการวิเคราะห์แบรนด์

 • วางกลยุทธ์แบรนด์

 • ตั้งชื่อแบรนด์

 • ออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์

 • การใช้งานแบรนด์

avery

เราพร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่คุณในการ

 • สำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล (แบบออนไลน์ / ทางโทรศัพท์ / แบบเผชิญหน้า)

 • สัมภาษณ์เชิงลึก (แบบเผชิญหน้า / ทางโทรศัพท์)

 • สนทนากลุ่ม

 • ระดมความคิดจากหลายๆ ฝ่าย

 • วิเคราะห์คู่แข่งและวิเคราะห์ตลาด

avery

เราพร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่คุณในการ

 • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการแบรนด์ดิ้ง

 • กำหนดโครงสร้างแบรนด์

avery

ตัวอย่างงาน

avery
avery
avery
avery
avery
avery
avery
avery
avery
avery

เลือก Avery & Co ในการสร้างแบรนด์ดีกว่ายังไง??

Avery & Co

Agency ทั่วไป

ความรู้เฉพาะทาง

เรามีทีมที่มีความรู้เฉพาะด้าน ขาดความชำนาญและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นเฉพาะด้าน

การบริการ

บริการครบวงจรในการสร้าง
แบรนด์อย่างตรงจุด ตรงใจ
การบริการมีข้อจำกัด
และสร้างแบรนด์แบบไม่มีทิศทาง

กลุ่มลูกค้า

พร้อมบริการลูกค้าตั้งแต่ SME
ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่
ให้บริการเฉพาะกลุ่มหรือเน้น
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเท่านั้น

การให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วย
ความจริงใจแบบ "เพื่อนคู่คิด"
เน้นปิดการขาย โดยไม่คำนึงถึง
ความต้องการและความจำเป็นของลูกค้า

งบประมาณ

หมดห่วงเรื่องงบบาน
ด้วยราคาบริการที่ย่อมเยา ยุติธรรม
ขาดความยืดหยุ่นในเรื่องของ
ราคาค่าบริการ

การสร้างอัตลักษณ์ให้กับงาน

สร้างอัตลักษณ์แบบไม่ซ้ำใคร!
จากตัวตนของลูกค้า
ขาดอัตลักษณ์แบรนด์
หรือได้งานที่คล้ายกับแบรนด์อื่น
avery

อาเวอรี่สามารถช่วยออกแบบและสร้างสื่อให้ตรงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

เรามีทีมงานที่พร้อมผลิตงาน ให้ตรงกับธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณเติบโตไปได้ไกลมากกว่าเดิม

สนใจสร้างแบรนด์

ติดต่อเราหากคุณต้องการให้แบรนด์ของคุณเติบโตร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปกับเรา