แบรนด์ดิ้ง

แนวทางการคิดแบบบูรณาการของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและกิจกรรมการตลาดของคุณในหลายช่องทาง เราสร้างความต้องการ ความสนใจ และส่งมอบโอกาสในการขายที่เหมาะสมให้กับคุณ การคิดเชิงกลยุทธ์ที่นำเสนอข้อมูลผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

ให้เราช่วยคุณ

ออกแบบโลโก้และตราสินค้า

ออกแบบลวดลายกราฟฟิก

การกำหนดการใช้งานภาพและภาพถ่าย

กำหนดแบบตัวหนังสือ

กำหนดการใช้สี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

จัดทำคู่มือการใช้งานแบรนด์ (Brand Book)

ให้เราช่วยคุณ

กำหนดวัตถุประสงค์ของแบรนด์

สร้างเรื่องราวของแบรนด์

จัดระเบียบความคิดของแบรนด์ (Big idea)

กำหนดข้อความหลักที่ต้องการสื่อสาร

กำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์

ให้เราช่วยคุณ

สำรวจและทำการวิเคราะห์แบรนด์

วางกลยุทธ์แบรนด์

ตั้งชื่อแบรนด์

ตั้งชื่อแบรนด์

ออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์

การใช้งานแบรนด์

ให้เราช่วยคุณ

สำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล (แบบออนไลน์ / ทางโทรศัพท์ / แบบเผชิญหน้า)

สัมภาษณ์เชิงลึก (แบบเผชิญหน้า / ทางโทรศัพท์)

สนทนากลุ่ม

ระดมความคิดจากหลายๆ ฝ่าย

วิเคราะห์คู่แข่งและวิเคราะห์ตลาด

ให้เราช่วยคุณ

ให้คำปรึกษาด้านการจัดการแบรนด์ดิ้ง

กำหนดโครงสร้างแบรนด์

ตัวอย่างงาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

ต้องการสร้างแบรนด์